Buğrahan Kreş 2-6 Yaş

(0312)3811234

Buğrahan Kreş - Eğitimlerimiz
Free Templates

Temelinde çocukların oyunla öğrendikleri, deneyerek, keşfederek zekasını geliştirmesi ve özgüvenlerinin gelişimine yardımcı olarak; yaratıcı drama, dil etkinlikleri, resim ve yaratıcı etkinlikler, branş dersleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, farklı eğitim modellerinde faydalanılarak hazırlanan oyun odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Çocuğun olumsuz davranışlarını düzeltmek, özel yeteneklerini desteklemek, ailelere rehberlik etmek, çocuklarda sosyal ve duygusal becerileri desteklemek, öz bakım becerileri kazandırmak, kendisini ifade edebilmesini sağlamak tüm eğitim faaliyetlerimizin ana hedeflerin bazılarıdır.

Programlarımız, 2-6 yaş yıllık dergiler takip edilerek desteklenmektedir. Eğitim programlarımız kurum yöneticisi tarafından hazırlanıp, tecrübeli çocuk gelişimi öğretmenlerimizce uygulanmaktadır.

Başlıca Eğitimlerimiz

 • Bilişsel Etkinlikler
 • Dil Etkinlikleri
 • El Becerileri
 • Fen ve Doğa Etkinlikleri
 • İngilizce
 • Kavram Çalışmaları
 • Matematik Çalışmaları
 • Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
 • Yaratıcı Drama
 • Satranç
 • Cimnastik
 • Ve Oyunlar